برچسب

خرید میلگرد بستر اصفهان

میلگرد بستر یکی از الزامات در ساختمان سازی جدید است و طبق مقررات ملی ساختمان، استفاده از آن برای تمامی ساختمان های کشور از جمله در شهر اصفهان واجب است.

برای مشاوره و دریافت قیمت روز میلگرد بستر در اصفهان با شماره های روبرو تماس بگیرید: 0912393580402166303560 کرمی.