برچسب

سیم خاردار برای دور باغ

استفاده از سیم خاردار بخصوص برای اطراف و دور باغ و باغچه بسیار محبوب است، چراکه سیم خاردار میتواند امنیت مناسبی را برای محیط حصارکشی شده فراهم کند.

نواع سیم خاردار برای دور باغ را میتوان در دو نوع حلقوی و خطی که هر دو مدل های تبری و سوزنی دارند، دید.

برای خرید و مشاهده قیمت به روز از محصول سیم خاردار دیدن نمایید یا با ما تماس بگیرید.