توری فرنگی
آهنیتو

توری فرنگی

برای اطلاع از قیمت دقیق و به روز تماس بگیرید.

قیمت روز توری فرنگی رولی: عرض 1.20 متر، قیمت ۲۲۰ هزار تومان

عرض 1.8 متر، قیمت ۲۸۰ هزار تومان

عرض 1.5 متر، قیمت ۲۵۰ هزار تومان

Read More »