توری فرنگی
آهنیتو

توری فرنگی

برای اطلاع از قیمت دقیق و به روز تماس بگیرید.

قیمت روز توری فرنگی رولی: عرض 1.20 متر، قیمت ۳۱۰ هزار تومان

عرض 1.8 متر، قیمت ۴۱۰ هزار تومان

عرض 1.5 متر، قیمت ۳۶۰ هزار تومان

Read More »